top of page

Vi har inga produkter att visa här just nu.

Lär er programmeringens grundtänk med genom att dansa med Inga och Leo!

I bilderna används samma syntax som i boken och introducerar begreppen sekvens, upprepa och if-sats genom fysiska rörelser.

Vad betyder det?

Sekvens: en följd av instruktioner

Upprepa: något görs upprepade gånger

If-sats: något utförs bara om vissa kriterier uppfylls 

 

Täck väggarna med fartfylld programmering

💃💃💃

bottom of page